Integritetspolicy

Vi på Nordic Smartwatch prioriterar din integritet. Denna policy klargör vilken information vi samlar in, hur vi använder den och hur du kan kontrollera den.

Insamlad information

Beroende på hur du interagerar med oss kan vi samla in olika typer av information:

Information du tillhandahåller oss direkt:

 • Kontaktinformation: Inkluderar namn, e-post, telefonnummer, faktura- och leveransadress, samt andra relevanta adressuppgifter.
 • Identifikationsnummer: Det kan vara ditt personnummer, organisationsnummer eller samordningsnummer.
 • Betalningsinformation: Detta inkluderar detaljer som kreditkortsuppgifter, fakturainformation och bankdetaljer.

Information vi samlar in när du använder våra tjänster:

 • Adressuppgifter: På din begäran kan vi hämta ytterligare adressinformation för att förenkla köp eller leverans.
 • Information om köp: Detaljer rörande de varor eller tjänster du har köpt från oss.
 • Finansiell information: Upplysningar som vi får via våra samarbetspartners.
 • Enhets- och beteendemönster: Information som den typ av enhet du använder för att besöka vår hemsida eller hur du använder våra tjänster.
 • Geografisk information: Var du befinner dig, vilket kan hjälpa oss att skräddarsy våra tjänster eller underlätta leverans.
 • Övervakningsmaterial: Exempelvis film från vår butik.
 • Livsstilsinformation: Dina intressen, köpmönster och annan segmenteringsinformation för att vi ska kunna erbjuda produkter och tjänster som är relevanta för dig.

Vårt åtagande är att hantera denna information med största respekt för din integritet och enligt gällande lagstiftning. Denna policy hjälper dig också att förstå dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Hur vi använder din information

På Nordic Smartwatch använder vi den information vi samlar in för att förbättra din upplevelse och vår verksamhet. Här är de specifika sätten vi använder din information:

 1. Order och Identifiering: För att genomföra köp av varor och tjänster, verifiera din identitet och ålder när det krävs.

 2. Kundsupport: Att ge dig support och information om produkter och tjänster när du kontaktar oss.

 3. Systemförvaltning: För att administrera, utveckla och förbättra våra system och tjänster.

 4. Kundprofiler: Administrera din kundprofil och medlemsprofil i våra system.

 5. Marknadsföring: Att erbjuda förmåner, rabatter och marknadsföra produkter. Utsändning av nyhetsbrev med aktuella erbjudanden.

 6. Webbupplevelse: Via cookies sparar vi webbinställningar för att förbättra din upplevelse och visa relevanta information och erbjudanden.

 7. Feedback och Utveckling: Inbjudan till kundundersökningar och medverkan i vår affärsutveckling.

 8. Analys: För att utvärdera, analysera och förbättra vårt sortiment, tjänster och de system som används.

 9. Kundtjänst: Hantera och underlätta kundtjänstärenden och förfrågningar.

 10. Säkerhet: För att förhindra missbruk av tjänster och utreda, förebygga eller förhindra brott.

 11. Orderbevakning: Att spara påbörjade order för enklare köpupplevelse.

 12. Försäkring: Att erbjuda försäkringar och relaterade tjänster.

 13. Produktutvärdering: Dela och ta del av produkt- och tjänsteutvärderingar från andra kunder.

 14. Laglydnad: Att följa lagar och regler som bokföringslagen och skattelagstiftning.

 15. Kommunikation: Använda dina uppgifter för att kommunicera med dig, inklusive erbjudanden baserat på tidigare köp och interaktioner. Om du inte önskar riktad kommunikation kan du avregistrera dig eller kontakta oss via e-post. Vi kommer att uppfylla din begäran inom 30 dagar.

Delning av din information

På Nordic Smartwatch arbetar vi tillsammans med ett antal utvalda tredje parter för att kunna erbjuda dig de bästa produkterna och tjänsterna. Här är de kategorier av tredje parter vi kan komma att dela din information med:

Företagsgruppen och Leverantörer: Vi kan dela din information med leverantörer, underleverantörer och närstående bolag inom vår företagsgrupp. Ett exempel på detta är när vi måste dela dina leveransuppgifter med transportbolag, som Postnord, för att kunna leverera ditt paket.

Betal- och Kreditbolag: För att hantera dina betalningar delas vissa av dina uppgifter med finansiella aktörer. Beroende på vilka tjänster du använder kan vi även dela information med betal- och kreditbolag som i sin tur kan ta en kreditupplysning på dig.

Försäkringsgivare: Om du väljer att försäkra någon av de produkter du köpt genom oss, kommer vi att dela nödvändiga uppgifter med den valda försäkringsgivaren.

Myndigheter: Vi kan komma att dela dina uppgifter med myndigheter på grund av lagkrav, ditt uttryckliga godkännande eller andra särskilda omständigheter. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till, skatteverket och polisen.

Säkerhet och rättigheter

Säkerhet av dina uppgifter:
På Nordic Smartwatch prioriterar vi din integritet. Vi har implementerat organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dina uppgifter från obehörig åtkomst. Endast de som absolut behöver åtkomst till dina uppgifter, vare sig de är våra anställda eller våra leverantörers, har rätt att hantera dem. Vi kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part.

Behandling inom och utanför EU/EES:
Större delen av behandlingen av dina personuppgifter sker inom EU/EES. Om vi någonsin behöver behandla dina uppgifter utanför detta område, garanterar vi att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda din information.

Lagring av dina uppgifter:
Vi behåller dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy. Uppgifter som lagras av juridiska skäl, som bokföringskrav, behålls enligt lagstadgade perioder.

Dina rättigheter:

 • Rätt till insyn: Du kan begära en kopia av uppgifterna vi har om dig kostnadsfritt.
 • Rätt till korrigering: Om vi har felaktig eller ofullständig information om dig kan du begära att få den ändrad.
 • Rätt till radering: Du kan begära att vi tar bort dina uppgifter om de inte längre behövs för sitt ursprungliga syfte.
 • Rätt att begränsa behandlingen: Under vissa förutsättningar kan du begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet: Du kan begära att få dina uppgifter flyttade till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot viss behandling av dina uppgifter.
 • Rätt att dra tillbaka samtycke: Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Kontakt:
Personuppgiftsansvarig är Nordic Smartwatch, ett svenskt företag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559013-4689, baserat i Stockholm. Om du har några frågor gällande denna policy, vänligen kontakta oss via e-post.

Datainspektionen är den tillsynsmyndighet i Sverige som övervakar företags efterlevnad av dataskyddsförordningen.