Ångerrätt & Öppet köp

Här hittar du utförlig information om ångerrätt, öppet köp, samt processen för att genomföra en retur. Läs även om hur värdeminskning hanteras och riktlinjer för återbetalning.

Utöver den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar för privatpersoner, erbjuder vi alla våra kunder en förlängd returperiod om 16 dagar. Detta innebär att du totalt har 30 dagar på dig att returnera ditt köp. Denna policy gäller oavsett köpkanal – online, via telefon eller direkt i butik – och oavsett om du är en privatperson eller företagskund, såvida inget annat specificerats.

Ångerrätt

Som konsument, enligt Distans- och Hemförsäljningslagen (SFS 2005:59), har du i vissa fall rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit produkten. Det är tillåtet att undersöka produkten för att fastställa dess egenskaper och funktioner. Dock bör produkten vid retur vara komplett och i ursprungligt skick. Om produkten används eller hanteras på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion, kan du komma att behöva ersätta oss för eventuell värdeminskning på produkten.

Öppet köp

Vi på Smartwatch värderar våra kunders tillfredsställelse högt. Därför erbjuder vi alla våra kunder, oavsett om du handlar som privatperson eller företagskund, möjligheten att ångra ditt köp inom 30 dagar från mottagandet av produkten. För en problemfri retur bör produkten vara komplett och i sitt ursprungliga skick.

Observera: För företagskunder tillämpas ett värdeminskningsavdrag om produkten returneras utan sin obrutna originalförpackning.

Så här fungerar returer

Kontakt via e-post: Skicka ett mejl till info@smartwatch.se. Inkludera ditt kvitto, meddela att du önskar göra en retur, och lämna gärna en beskrivning av anledningen till returen.

Retur i butik: Besök någon av våra butiker med produkten och ditt kvitto, så hjälper vår personal dig med returprocessen på plats.

För att din retur ska godkännas måste produkten vara komplett och oförändrad.

Komplett: Det betyder att allt som levererades med produkten – inklusive originalförpackning och alla tillbehör som påsar, ståltrådar, gummiband etc. – ska vara med vid retur. Originalförpackningen är särskilt viktig eftersom den oftast är specialdesignad för produkten.

Oförändrad: Produkten ska vara i samma skick som när du mottog den, oskadad och väl omhändertagen. Det betyder att du bara får använda den så mycket som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktioner.

Eventuell värdeminskning vid retur

För privatpersoner:
Om du som privatperson önskar utnyttja ångerrätten eller öppet köp, kommer produktens skick att granskas innan återbetalning sker. Om produkten returneras i ett skick som inte är original, kan ett värdeminskningsavdrag tillämpas. Avdragets storlek bestäms utifrån skillnaden mellan produktens nuvarande och ursprungliga värde.

För företagskunder:
För att erhålla full återbetalning när du som företag utnyttjar öppet köp, måste produkten vara i nyskick och dess originalförpackning obruten. Om förpackningen är bruten görs ett värdeminskningsavdrag baserat på skillnaden mellan produktens nuvarande och ursprungliga värde.

Återbetalning

När du har genomfört en retur, kommer vi att initiera din återbetalning inom 14 dagar från det datum du meddelade oss om din avsikt att ångra köpet. Dock kommer vi inte att fullfölja återbetalningen förrän vi mottagit och granskat den returnerade produkten.

Återbetalningsmetod:

  • Återbetalningen sker via samma betalningsmetod som användes vid köptillfället, såvida vi inte kommit överens om något annat.
  • Om du betalade via faktura och redan har reglerat den, kommer återbetalningen att ske till ditt bankkonto.

Avdrag:

  • Kostnader för returfrakt samt eventuell värdeminskning kommer att dras av från din återbetalning.
  • Om du valde fakturabetalning och ännu inte betalat, kommer dessa avgifter att adderas till din befintliga faktura.

Tack för att du handlar hos oss och vi strävar alltid efter att göra returprocessen så smidig som möjligt för dig.